บริการ & ช่วยเหลือ

ทุกปัญหาด้านคอมพิวเตอร์เราแก้ได้

ซ่อมและแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ

ช่างซ่อมของเรามี

ประสบการณ์มา กว่า 10 ปี

เพียงจ่ายเงินหลักร้อย

คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็กลับมา

ถึงที่หมายรวดเร็ว

ครอบคลุมทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล